TELEFONO

INTERESGARRIAK

OSASUNA

Larrialdiak.......................................... 943 46 11 11

Anbulatorioa......................................943 60 43 00

DYA zentrala......................................943 46 46 22

Mendaroko ospitala..........................943 03 28 00

BOTIKAK

Lasuen-Elezgarai.......943 19 50 26 - 626 61 13 92

Lon Apraiz..................943 60 32 50 - 630 05 50 97

Amaia Zalduegi.................................669 26 22 01

Hiart Burgoa......................................667 33 88 90

Etxeberria (Elgoibar).........................943 74 01 40

Garitaonaindia (Elgoibar).................943 74 11 77

Yudego (Elgoibar).............................943 74 12 93

Barrenetxea-Etxeberria (Elgoibar)...943 74 12 77

Idoia Lafuente (Eibar)........................943 25 44 10

UDALA, ZERBITZUAK...

Udaletxea...........................................943 60 32 44

Udaltzaingoa.............943 60 70 48 - 679 16 25 00

Gizarte Ongizatea.............................943 19 50 81

Anai Arte............................................943 60 34 10

Zaharren Egoitza...............................943 60 38 71

Eguneko Zentroa (Deba)..................943 19 23 60

Turismo Bulegoa...............................943 60 33 78

Bake epaitegia..................................943 60 70 49

Kiroldegia..........................................943 60 31 75

Liburutegia........................................943 60 41 82

Miruaitz pilotalekua..........................943 60 41 91

Ur Partzuergoa..................................902 30 22 22

Zakarrak eta traste zaharrak.............943 70 07 99

Posta zerbitzua..................................943 60 30 44

IRAKASKUNTZA

Goizeko Izarra Ikastola......................943 60 36 75

San Miguel Ikastetxea.......................943 60 31 95

Mutrikuko Institutua..........................943 60 35 45

Udal Euskaltegia................................943 60 30 94

Udal Musika Eskola...........................943 60 37 80

Haurreskola publikoa........................943 60 41 19

 

GARRAIO ZERBITZUAK

ANSOLA taxia....................................638 67 23 83

ANTON taxia.....................................666 22 19 99

XABI taxia...........................................656 28 90 26

Lurraldebus........................................943 41 52 08

Pesa Autobusak.................................902 10 12 10

BizkaiBus............................................902 22 22 65

EuskoTren..........................................902 54 32 10

Loiuko Aireportua.............................905 50 50 05

BESTELAKOAK

Parrokia..............................................943 60 39 87

Bikario etxea......................................943 60 39 88

Santa Catalina eleiza.........................943 60 32 00